Mediation

Mediation

Mediation is het bemiddelen tussen partijen die het oneens zijn met elkaar en SAMEN tot een oplossing willen komen.

Op kleinere schaal zijn er natuurlijk ook ruzies, (echt-)scheidingen, arbeidsgeschillen, verstoorde werkrelaties, burenruzies, familieconflicten, boedelscheidingen, ruzie bij nalatenschap/erfenis en ander conflicten waarbij mensen, die ooit samen iets hadden, plotseling uit elkaar willen of moeten.

Soms zijn er kinderen in het spel, grotere materiële aanspraken, huwelijkse overeenkomsten, arbeidscontracten, afspraken en ga zo maar door. Bijna altijd gepaard gaande met grote emotionele, financiële en juridische consequenties, terwijl de gerechtskosten hoog kunnen oplopen en de uitkomst bij de rechter ongewis is. En dan duurt zo'n proces ook nog eens erg lang waardoor u het conflict niet achter u kunt laten.

Mediation is erop gericht u zo snel mogelijk weer goed met elkaar te laten communiceren en samen de oplossing te zoeken. De samenwerkende mediators van Mediation4U helpen U met het vinden van een passende oplossing die door beide partijen gedragen wordt. Naast het snelle en duurzame karakter is het ook nog kostenbesparend.