Rabo ClubKas Campagne

maandag 14 september 2015

Ook wij doen mee met deze actie van de RABO BANK. Misschien kunt u aan ons ook een stem uitbrengen

Rabobank Uden Veghel steunt het verenigingsleven al jaren. Dit doen we dit jaar weer met de Rabobank Clubkas Campagne.

Wat houdt de Rabobank Clubkas Campagne in?De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Uden Veghel inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Uden Veghel kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Voor de Rabobank Clubkas Campagne wordt elk jaar een bedrag beschikbaar gesteld. Rabobank Uden Veghel heeft ongeveer 23.000 leden en ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen. .

Hoe gaat het verder?De stemperiode voor leden van onze bank loopt van 3 tot en met 12 november 2015. De feestelijke bekendmaking van de uitslag is medio januari 2016. Wij houden u op de hoogte!